Intake, behandelplan en afronding

Wanneer je aan de slag wilt als therapeut, dan heb je cliënten nodig. Mensen die voelen dat ze op dat moment in hun leven begeleiding nodig hebben en kiezen voor lichaamsgerichte therapie. Lukraak mensen in je praktijk toelaten zonder enige vorm van voorgesprek raden we ten zeerste af. Niet alleen voor degenen die begeleiding zoeken, maar ook voor jou als therapeut zelf is het van belang allereerst kennis te maken met de persoon in kwestie. Met andere woorden: alvorens je met iemand een therapeutisch traject aangaat, zul je een intake moeten verzorgen. Voor de cliënt prettig want zo leert hij jou kennen en kan hij zijn verhaal vertellen. Tevens voelt de client of er een klik is en of er voldoende vertrouwen is om samen met jou dit kwetsbare proces aan te gaan. Ook voor jou als therapeut is een intake belangrijk, daar je een beeld vormt op basis van jouw ontmoeting met de client. Je hebt informatie in te winnen via praten, maar ook via het ontmoeten van het lichaam en de energiestroom van de client. Waardevolle informatie. Tijdens de intake leg je het eerste contact en dit vormt de basis voor alle daaropvolgende sessies.

Na de intake besluiten zowel jij als de client of jullie een therapeutisch traject opstarten. Bij een positief besluit heb jij als therapeut een behandelplan op te stellen.
Waar moet een dergelijk plan aan voldoen?
Welke informatie wil je er minimaal in terugvinden?
Wat ben je verplicht vanuit de beroepsvereniging waar je bij bent aangesloten? Hoe houd je het plan bij en mag je bijsturen?
En zijn er verschillende soorten dossiers die je bij moet houden?
Vele vragen die je voor jezelf helder moet hebben, wil je een gedegen dossier opbouwen.

Tot slot kom je op een moment ook tot een afronding. Dat kan na vijf of tien sessies of na 2 jaar. Het kan ook heel abrupt verlopen.
Hoe beëindig je samen het traject?
Wat heb jij daar als therapeut in te doen?

Bovenstaande vragen komen tijdens deze cursus aan de orde. Met de docent en met de deelnemers vind je jouw manier van werken. Er is ruimte voor theorie, voor het daadwerkelijk doen en ervaren en voor het samen delen van de aanwezige kennis en ervaringen.

Tijdens deze cursus leer je:

Data

Alle data voor deze cursus vind je in de agenda voor professionals.

€395,-.

Er is geen sprake van overige verplichte kosten.